Herroepingsrecht

Bij verkoop op afstand heeft de consument een herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst van de goederen en dit zonder opgave van redenen en zonder kosten te moeten dragen uitgezonderd de kosten om de goederen terug te zenden.
Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken dient de consument dit aan ons kenbaar te maken via het modelformulier voor herroeping of door een e-mail te zenden naar info@mewi.be, met vermelding van alle gevraagde gegevens vermeld op het modelformulier.
Het terugzenden van de goederen gebeurt steeds op kosten van de consument. Indien de consument wenst dat wij het transport regelen voor het terug ophalen van de goederen zal hiervoor een kost aangerekend worden van 20 euro per pakket van maximum 30kg of 100 euro per pallet van maximum 750kg.

Van het herroepingsrecht kan uitsluitend gebruik gemaakt worden als aan al onze terugnamevoorwaarden bij verkoop op afstand voldaan wordt.

Onze terugnamevoorwaarden bij verkoop op afstand zijn als volgt:
  • Materialen die op maat gemaakt werden, worden nooit teruggenomen (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, kabel of flexibel op maat).
  • De producten moeten teruggezonden worden in hun originele verpakking. Deze mag niet geopend, noch beschadigd zijn. In geen geval mag een product gebruikt, gemonteerd of aangesloten geweest zijn.
  • Eventuele verzegelingen of stickers mogen niet verwijderd zijn.

Wanneer een consument de goederen afhaalt in ons magazijn heeft hij de mogelijkheid om deze ter plaatse te inspecteren en zodoende valt de overeenkomst niet onder verkoop op afstand en heeft de consument geen herroepingsrecht, zelfs niet wanneer de goederen vooraf betaald werden, online besteld werden of als er via eender welke weg melding gemaakt werd over herroepingsrecht.

Herroepingsrecht is niet van toepassing voor ondernemingen (zakelijke klanten).